عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل موثر بر ترکیب ترفیع:

چهار عامل در تصمیمات مدیریت راجع به ترکیب ترفیع تاثیر دارند که عبارت می باشد از:

– اندازه پول در دسترس: این عامل تعیین کننده حقیقی ترکیب ترفیع می باشد و در واقع نحوه بهره گیری موثر و برتری هر کدام از وسایل ترفیعی را مشخص می‌سازد برای مثال دادن آگهی در روزنامه ها، رادیو و تلویزیون یا برتری فروش حضوری بر آگهی ها.

– چگونگی و ماهیت بازار: این عامل در برگیرنده حوزه جغرافیایی بازار، اندازه تمرکز بازار و نوع مشتریان می باشد که بایستی جزئیات هر کدام مطالعه گردد.

– ماهیت محصول:برای عرضه محصولات مصرفی و صنعتی از روشهای مختلفی بهره گیری می گردد. برای مثال در مورد محصولات مصرفی ترکیب ترفیع ممکن می باشد تحت تاثیر نکاتی از قبیل رفاه نحوه خرید کردن و اختصاصی بودن محصول قرار گیرد و فروش حضوری و ویترینهای نمایش در آن تأثیر بسیار کمی داشته باشد. اما در مورد محصولات صنعتی بیشتر بر فروش حضوری و شخصی تاکید می گردد.

– چرخه عمر محصول: از آنجا که هر محصول دارای منحنی عمر خاصی می باشد و معمولاً مراحلی از قبیل، رشد، بلوغ و اشباع و افول را می‌گذراند، تصمیمات مربوط به روش ترکیب ترفیع با در نظر داشتن مرحله ای که محصول در آن قرار دارد، اتخاذ می گردد. برای مثال در مورد محصولاتی که در مرحله معرفی قرار دارند، مشتری از امتیازات آن آگاهی ندارد ترکیب ترفیع بایستی برآگاهی دادن به مشتریان و آموزش آنان برای رفع نیازها و برآوردن خواسته هایشان باشد. معمولاً تاکید زیاد بر فروش شخصی و حضوری برای عرضه محصول جدید یا ورود به بازار جدید لازم به نظر می‌رسد. در مورد محصولات صنعتی ممکن می باشد فعالیت های ترفیعی به صورت ایجاد نمایشگاه های مخصوص باشد.

 

 

2-8 اجزای آمیخته ترفیع و تشویق عبارتند از:

الف) آگهی: ارائه غیر شخصی محصولات و خدمات و ایده‌ها به وسیله مسئول شناخته شده.

ب) پیشبرد فروش: محرکهای کوتاه مدت برای تشویق فروش یا خرید محصولات و خدمات.

ج) روابط عمومی: ایجاد تقاضا با ارائه اخبار شایان توجه در رسانه‌ها بدون پرداخت هزینه.

د) فروش تخصصی: ارائه اطلاعات بطور حضوری به دیگران (خریداران بالقوه) برای فروش محصولات یا خدمات.[1]

[1]. روستا – احمد، ونوس – داور، ابراهیمی – عبدالحمید، 1375، ص 271

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

عمده ترین هدف پژوهش این می باشد که مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده پژوهش را می‌توان به صورت زیر بیان نمود:

1ـ تجزیه و تحلیل جایگاه ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.