عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

فلسفه های مدیریت بازاریابی:

مدیریت بازاریابی را کوششی آگاهانه برای دستیابی یه نتایج مبادله مطلوب با بازارهای مورد نظر معرفی کردیم . شناخت فلسفه های که راهنمای اینگونه تلاشهای بازاریابی هستند وآگاهای از ارزش نسبی هر یک از آنها در ارتباط با «سازمان» و«مشتریان» و «جامعه» موضوع بحث ما در این قسمت می باشد. پنج مفهوم و گرایش هست که سازمانهای انتفاعی و غیر انتفاعی می توانند در اجرای فعالیت های بازاریابی خود آنها را مطالعه و پیگیری کنند: (کاتلر،فیلیپ2004 )

1-گرایش تولید

2-گرایش محصول

3-گرایش فروش

4-گرایش بازاریابی

5-گرایش بازاریابی اجتماعی

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-3-1 گرایش تولید:

گرایش تولید یکی از قدیمی ترین فلسفه ها برای رهنمود دادن به فروشندگان می باشد. گرایش تولید بر پایه این اصل بنا شده می باشد که مصرف کنندگان خواهان محصولاتی هستند که در دسترس بوده و استطاعت خریدان را داشته باشد .بنابرین مدیریت بایستی فعالیت خود را بهبود کارائی تولید وتوزیع متمرکز کند. گرایش تولید برای دو حالت مناسب می باشد :حالت اول زمانی می باشد که تقاضای برای یک محصول بیشتر از عرضه باشد و حالت دوم موقعیتی می باشد که هزینه تولید محصول در سطح بالایی باشد و برای پایین آوردن هزینه،تولید بیشتر لازم باشد.

 

2-3-2 گرایش محصول:

براین اصل استوار بنا شده می باشد که مصرف کنندگان محصولاتی را که بهترین کیفیت ،کارکرد و شکل را دارند.خواهند خرید . بنابرین بایستی انرژی خود را به بهبود دائم مصرف کنندگان اختصاص دهند. گرایش محصول «نزدیک بینی در بازاریابی »می باشد.

 

3-3-3 گرایش فروش:

گرایش فروش بر این پایه استوار می باشد که مشتریان مقدار کافی از محصولات شرکت را نخواهند خرید مگر اینکه برای فروش ،تبلیغات و ترفیعات فعالیت های چشمگیری صورت پذیرد. شرکتهائی که از این روش پیروی می کنند عقیده دارند که محصولاتشان بایستی فروخته شوند نه اینکه خریداری شوند ،پس بایستی در جستجوی مشتریان بود و در اینجا فروش تأثیر اساسی را دارد و رضایت مشتری در مرتبه دوم اهمیت دارد در اینجا هدف فروش می باشد ودر بعضی از موارد به رضایت مشتری پس از خرید توجیهی نمی گردد.

 

2-3-4 گرایش بازریابی :

گرایش بازاریابی ایده های جدید در تاریخ روابط و مبادلات به حساب می آید و براین اساس می باشد که وظیفه اصلی هر سازمان ،تعیین نیازها،خواسته ها و ارزشهای بازار هدف و تطبیق سازمان برای ارضای آن به گونه ای موثرتر و مفیدتر از سایر رقباست.

 

مفروضات عمده این گرایش به تبیین زیر می باشد :

1- سازمان رسالت خود را ارضای خواسته های مشخص گروهی از مشتریان معین می داند.

2- سازمان تشخیص می دهد که ارضای خواسته مستلزم ایجاد برنامه ای پویا برای پژوهش بازاریابی جهت آگاهی از خواسته هاست.

3- سازمان عقیده دارد که ارضای مشترین به نحو مطلوب باعث ایجاد وفاداری ،اعتماد، تکرار معامله و تجارت می گردد همه این عوامل در برآورده شدن هدفهای سازمان حیاتی هستند.

4- سازمان تشخیص می دهد که فعالیت های آن بایستی تحت کنترل آمیخته بازاریابی باشد

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

عمده ترین هدف پژوهش این می باشد که مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده پژوهش را می‌توان به صورت زیر بیان نمود:

1ـ تجزیه و تحلیل جایگاه ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

 

مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو