عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

گرایش بازریابی :

گرایش بازاریابی ایده های جدید در تاریخ روابط و مبادلات به حساب می آید و براین اساس می باشد که وظیفه اصلی هر سازمان ،تعیین نیازها،خواسته ها و ارزشهای بازار هدف و تطبیق سازمان برای ارضای آن به گونه ای موثرتر و مفیدتر از سایر رقباست.

 

مفروضات عمده این گرایش به تبیین زیر می باشد :

1- سازمان رسالت خود را ارضای خواسته های مشخص گروهی از مشتریان معین می داند.

2- سازمان تشخیص می دهد که ارضای خواسته مستلزم ایجاد برنامه ای پویا برای پژوهش بازاریابی جهت آگاهی از خواسته هاست.

3- سازمان عقیده دارد که ارضای مشترین به نحو مطلوب باعث ایجاد وفاداری ،اعتماد، تکرار معامله و تجارت می گردد همه این عوامل در برآورده شدن هدفهای سازمان حیاتی هستند.

4- سازمان تشخیص می دهد که فعالیت های آن بایستی تحت کنترل آمیخته بازاریابی باشد

شکل 2-1 مفهوم قدیم (فروش) وجدید بازاریابی (1)

منبع : روستا احمد،ونوس داور، ابراهیمی عبدالحمید ،بازاریابی و مدیریت بازاریابی ،

تهران (نشر سمت ،1375 ،ص 18 )

 

پایه های گرایش چهار عامل می باشد:

الف) خریدار گرایی: علت وجودی سازمان، ارضاء کردن خواسته های مشتریان هدف می باشد.

ب) توجه سیستمی: سازمان بایستی به تصمیم گیری با نظر سیستمی بنگرد.

ج) هدف گرایی: سازمان بایستی در جستجوی بازده رضایت بخش برای سرمایه گذاری های صاحبان شرکت باشد.

د) بازاریابی همگانی: سازمان بایستی دارای بینش وسیعی باشد.

 

 

2-3-5 گرایش بازاریابی اجتماعی

بعضی از صاحبنظران اعتقاد دارند که گرایش بازاریابی بر خواسته های مشتریان منتخب بیش از حد تاکید می کند و رفاه اجتماعی را به حساب نمی‌آورد. این افراد طرفدار وسیع تر کردن فلسفه بازاریابی جهت منطبق کردن آن با فلسفه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها هستند. فلسفه بازاریابی اجتماعی مستلزم این می باشد که بازاریابان نه تنها خواسته های مشتریان را به حساب آورند، بلکه خواسته های مردم دیگر را که رفاهشان به عملیات شرکت بستگی دارد، را نیز در نظر بگیرند. لازمه این امر این می باشد که بازاریابان مسئولیت اجتماعی خود را قبول کنند و متوجه باشند که در داخل یک سیستم اجتماعی بزرگتر فعالیت می‌کنند و نسبت به غیر مشتریان نیز متعهد باشند.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عمده ترین هدف پژوهش این می باشد که مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده پژوهش را می‌توان به صورت زیر بیان نمود:

1ـ تجزیه و تحلیل جایگاه ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.