عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

 تصمیمات عمده در تبلیغ

مدیرت بازرگانی هنگام تهیه یک برنامه بازاریابی بایستی 5 تصمیم مهم اتخاذ نماید

 

ل2-3 تصمیمات مهم تبلیغ

منبع: (فیلیپ کاتلر، (2004

2-8-1 تعیین هدف:

در تهیه برنامه تبلیغ، تعیین هدفهای تبلیغ[1]نخستین گام به حساب می‌آید. این هدفها بایستی بر اساس تصمیم های گذشته در مورد بازار مورد هدف، تعیین جایگاه در بازار و آمیزه بازاریابی گذارده گردد و تعیین کننده وظیفه یا کاری می باشد که تبلیغ بایستی در اجرای کل برنامه بازاریابی انجام دهد.

مقصود از هدف تبلیغ بجای آوردن کاری خاص می باشد که توسط آن پیامی به یک گروه مخاطب مورد هدف در یک دوره زمانی خاص می‌رسد. می‌توان هدف تبلیغ را بر اساس مقصود اصلی طبقه بندی نمود (امکان دارد مقصود اصلی اطلاع رسانی، تشویق یا یادآوری باشد.)

تبلیغ آگاهی دهنده:[2]یا اطلاع رسانی زمانی مورد بهره گیری قرار می‌گیرد که محصولی جدید به بازار عرضه گردد. در چنین حالتی هدف تبلیغ این می باشد که تقاضای اولیه را به وجود آورد. پس تولید کنندگان دستگاه های ضبط یا پخش بایستی نخست مصرف کنندگان این محصولات را از ویژگی های لوح فشرده آگاه سازند. تبلیغ تشویقی[3]زمانی اهمیت پیدا می کند که رقابت افزایش یابد. در چنین حالتی هدف شرکت این می باشد که یک تقاضای خاص (نوع انتخاب) به وجود آورد.

بعضی از تبلیغات تشویقی به صورت تبلیغ مقایسه ای[4]درآمده می باشد که در آن شرکت به صورت مستقیم یا غیر مستقیم محصولی با نام و نشان تجاری خاص را با انواع محصولات با نام‌ها و نشان های تجاری دیگر مقایسه می کند.

برای محصولاتی که به بازار اشباع رسیده اند تبلیغ یادآور[5] اهمیت دارد (شرکت در این تبلیغ مصرف کنندگان را وادار می کند که همواره در فکر و اندیشه محصول باشند) تبلیغات بسیار پرهزینه ای که شرکت کوکاکولا در تلویزیون انجام می‌دهد، به گونه ای طرح ریزی شده اند که اجازه ندهند مردم کوکاکولا را از ذهن خود پاک کنند و هدف این گونه تبلیغ‌ها آگاه کردن مردم از محصول یا تشویق آنها به خرید این محصول نیست.

 

[1] . advertising objectives

[2]. informative advertising

[3] . persuasive advertising

[4] . comparison advertising

[5] . reminder advertising

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

عمده ترین هدف پژوهش این می باشد که مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده پژوهش را می‌توان به صورت زیر بیان نمود:

1ـ تجزیه و تحلیل جایگاه ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو