عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

بازاریابی مکان

یکی از مهمترین منابع درآمد بسیاری از کشورها یا شهرها جذب توریست یا «گردشگر» می باشد. توانایی در بازاریابی مکانها، بناها، ساختمان های تاریخی و تفریحگاه ها، نیازمند آشنایی با فعالیت های بازاریابی ویژه ای می باشد که افراد خاصی می‌طلبد. بازاریابی مکان یعنی تمام فعالیت های مربوط به آگاه کردن، جلب نظر مردم و جذب آنها و تغییر طرز تلقی آنها از مکانها و امکانات یک شهر، منطقه یا کشور. بازاریابی مکان و پژوهش، برنامه ریزی، آموزش، تسهیلات و امکانات گوناگون نیاز دارد. این نوع بازاریابی برای جامعه بسیار سازنده و مفید می باشد.

 

2-9-4 بازاریابی ایده

اگر بپذیریم که محصول در بازاریابی یعنی هر چیزی که به نوعی خواسته یا نیازی را برآورده سازد، «ایده» محصولی می باشد که پاسخگوی نیازها و نیازمندان گوناگونی می باشد. بازاریابی ایده یعنی ارائه و عرضه اندیشه، نظر یا ایده برای ایجاد تفاهم، تغییر رفتارها و باورهای مردم و سازمانها، یکی از معضلات جامعه ما این می باشد که «ایده» داریم، اما «عقیده» به آن نداریم. امروز بیش از هر زمان ما نه تنها به ایده بلکه به بازاریابی درست ایده‌ها نیاز داریم. ایده خوب هست، اما کافی نیست.

 

2-9-5 بازاریابی خدماتی

در این زمینه مدیران بازاریابی چندان فعال نبوده اند، اما سازمانهای خدماتی ای که اصول بازاریابی را پذیرفته و طرح‌ها و برنامه های خود را بر پایه چهار عنصر آمیخته بازاریابی بنا کرده اند به نتایج مثبتی رسیده اند.

در بسیاری از جوامع حدود 4/3 (سه چهارم) نیروی کار غیرکشاورزی در صنایع خدماتی فعالیت دارند و حدود 3/2 (دوسوم) تولید ناخالص ملی را بر عهده دارند. شغلهای خدماتی در دوران رکود و کسادی بیش از شغلهای تولیدی فعالند. حدود 2/1 (یک دوم) پولهایی که مصرف کنندگان خرج می‌کنند برای امور خدماتی صرف می گردد. اندازه بهره گیری از خدمات و اشتغال به کارهای خدماتی در همه جوامع رو به افزایش می باشد. هر چه امور تجارت و فعالیت پیچیده تر، تخصصی تر و رقابتی تر باشد، امور خدماتی رشد بیشتری می‌یابد. مدیران ناگزیرند برای اداره بهتر سازمانهای خود در دنیای فعال و پر رقابت امروز با اصول بازاریابی خدماتی آشنا شده، از فنون بازاریابی در ارائه خدمات و ارضای نیاز مشتریان خود بهره گیرند.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

عمده ترین هدف پژوهش این می باشد که مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده پژوهش را می‌توان به صورت زیر بیان نمود:

1ـ تجزیه و تحلیل جایگاه ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.