شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

طبقه بندی تبلیغات:

تبلیغ در دنیای امروز در 4 نوع کلی تبلیغ بازرگانی، سیاسی، مردمی و آموزشی انجام می­گردد که پیش از پرداختن به به انواع تبلیغات بازرگانی، به تبیین مختصر آنها می‌پردازیم.

 

2-11-1 تبلیغات بازرگانی:

کلیه فعالیت هایی می باشد که به وسیله آن پیام های دیدنی و شنیدنی به اطلاع مخاطبان رسانیده می گردد تا به وسیله نفوذ در آنها، مردم را وادار به خرید کالا و یا خدمات کرده و تمایل و علاقه آنها را نسبت به افکار، نظرات، اعتبار و اشخاص که مورد نظر می باشد جلب نمائیم. (اربابی،1350 ، ص19).

 

2-11-2 تبلیغات مردمی:

در جهانی که تبلیغات تجاری هر روز و شب و در همه جا ما را احاطه کرده اند، شاید نام بردن از نوعی تبلیغ با عنوان « بشر دوستانه» چندان علمی و قابل قبول نباشد. در عصر تبلیغات لحظاتی پیدا نمود می گردد که به هیچ ادعایی و بی هیچ انتظار مادی برای موضوع، کالا یا ایده ای تبلیغ کنیم و حتی ممکن می باشد به عنوان مبلغ، خود را صاحب آگهی نیز بدانیم و هزینه ای هم بابت آن بپردازیم  بی آنکه به سود و منفعتی مادی در پایان کار بیندیشیم. تبلیغات مذهبی، کارهای عام المنفعه، تبلیغ برای جمع آوری اعانات یا ایجاد مدارس توسط اشخاص خیر و تبلیغ برای اهدای کلیه، خون و …. تبلیغ خدمات غیر انتفاعی یا بشر دوستانه قلمداد می گردد (مسعودی، 1381، ص 344- 346) .

 

 

 

 

3-11-3 تبلیغات آموزشی:

 به مجموع آگهی هایی اطلاق می گردد که در پی رشد و ارتقاء دانش عمومی و اخلاقیات جامعه می باشد. در این نوع آگهی، آگهی دهنده به دنبال سود نیست، البته ممکن می باشد این افراد به دلیل آموزشی بودن آگهی از بعضی انتظارات خود مانند افزایش دستمزد یا نرخ بالای پخش آن صرف نظر کنند.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

عمده ترین هدف پژوهش این می باشد که مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده پژوهش را می‌توان به صورت زیر بیان نمود:

1ـ تجزیه و تحلیل جایگاه ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.