پایان نامه ارشد: نقش بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری درشعب

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تأثیر بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری درشعب بانک ملت استان خوزستان قسمتی از متن پایان نامه : ضرورت پژوهش در بخش خدمات، تأثیر کارکنان در ارتباط با مشتری یک تاثیر شگرفی بر روابط شرکت با مشتریان دارد (میلر و هانسان[1]، 2006، ص 442). ادامه مطلب…

مقاله نقش بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری درشعب بانک ملت -پایان نامه ارشد مدیریت

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تأثیر بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری درشعب بانک ملت استان خوزستان قسمتی از متن پایان نامه : فهرست جداول عنوان                                                                                                            صفحه جدول 2-1 : مدل تورستا و همکاران(2008) 30 جدول 3-1 مقدارآلفای محاسبه شده مربوط به هر متغیر و آلفای کل. 38 جدول3-2 ادامه مطلب…